jollycons-[category]/icons/svg/icon-ui-1-close Created with Sketch.

 

 

HISTORIE

In Restaurant Het Develpaviljoen werd op 13 maart 1990 de eerste stap gezet voor de oprichting van de Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ). Het initiatief om tot een dergelijke club te komen was genomen door de heren A. van Spronsen, J.Th.L.Schneiders, J. Schenkel en mevrouw A. von Mózer-van Hoos.

Al vele malen hadden zij zich hardop afgevraagd waarom er in Zwijndrecht nog geen club was op zakelijk gebied. In zo’ n club zouden ondernemers met elkaar van gedachten kunnen wisselen en de onderlinge banden op economisch en zakelijk gebied versterken.

Dit idee kreeg vaste vorm op de dag voor Kerst in het jaar 1989, toen vele prominente ondernemers uit de omgeving samenkwamen in Restaurant Het Develpaviljoen. Aan de uitnodiging voor de oprichtingsvergadering gaven meer dan 85 Zwijndrechtse ondernemers gehoor.

Doel was te komen tot een krachtige vereniging die opkwam voor gemeenschappelijke en onderlinge belangen. Daarnaast werd het belangrijk gevonden elkaar beter te leren kennen. Burgemeester C. Pijl Hogeweg was aanwezig bij de oprichtingsvergadering en liet zich zeer positief uit over dit initiatief.

Het bestuur begon met veel enthousiasme en energie de structuur van de vereniging op te zetten. Er werden bijeen­komsten georgani­seerd en het ledental groeide gestaag.

Naast een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur werden er commis­sies in het leven geroepen die allemaal specifieke taak­stellingen hebben met betrek­king tot het behar­tigen van belangen, het vertegen­woordigen van onze leden en onder­houden van contacten.

De vereniging groeide naar ruim 250 leden en deel­nemers. De basis voor het succes van onze vereniging ligt voor een belangrijk deel bij die onder­nemers die dit idee ontwik­kelden maar vandaag de dag zeker ook bij onze enthou­siaste leden die van bijna alle georgani­seerde activiteiten een gezel­lige bijeen­komst maken.

In de OVZ hebben de volgende bestuursleden zitting gehad:

1990 – 1999 Dhr. J.TH.L. Scheiders [Oprichter en voorzitter van 1990 t/m 1999] †
1990 – 1999 Mevr. J.G. von Mózer – van Hoos [ Oprichter] †
1990 – xxxx Dhr. J. Schenkel [Oprichter] †
1990 – xxxx Dhr. A. van Spronsen [ Oprichter] †
1990 – 1997 Dhr. P. van Rietschoten †
1990 – 1999 Dhr. J. Heykoop †
1990 – xxxx Dhr. S. Kolader
1990 – xxxx Dhr. E. van Leusden
1990 – 2003 Dhr. A. van Leeuwen [voorzitter van 1999 t/m 2003]
19xx – xxxx Dhr. J. Smit †
1996 – xxxx Dhr. L. Pijl
1997 – 2003 Dhr. J.H. Bronkhorst
1996 – xxxx Dhr. L. Hoogvliet
1998 – 2005 Dhr. E. Los †
1999 – xxxx Dhr. C. Bezemer
1999 – 2006 Dhr. J. Wessels
1999 – 2005 Dhr. P.E.G. Schneiders
1999 – 2008 Dhr. H.P.A. van Weerdenburg
2002 – 2011 Dhr. J. de Krijger
2002 – 2011 Dhr. A.J. van ’t Hof
2002 – 2005 Dhr. E. van Leusden [ 2e keer]
2002 – 2006 Dhr. H. de Jong [voorzitter van 2003 t/m 2006]
2003 2012 Dhr. R. Verduin
2003 – 2014 Mevr. J.L. den Ouden
2004 – 2014 Dhr. J. Verberk [voorzitter van 2007 t/m 2014]
2006 – 2013 Mevr. J.C.H. Bieringa
2006 – 2015 Dhr. E.A.W. Vegter
2007 – 2008 Dhr. R. Calkhoven
2008 – 2015 Dhr. F. Kattemolle †
2009 – 2011 Dhr. O. Mulder
2012 – 2021 Dhr. F. van Weert
2012 – 2015 Dhr. J. Schonewille
2013 – 2015 Dhr. B.C. de Vries
2013 – 2014 Dhr. A. van Gent / Dhr. G. van Houwelingen
2013 – 2014 Mevr. E. Vegter
2013 – 2016 Dhr. G. Bossenbroek
2015 – 2017 Dhr. H. Hamer †
2014 – 2018 Mevr. I. Henry
2015 – 2018 Mevr. Y. Silfhout
2014 – 2024 Dhr. G. Vaandrager [voorzitter van 2014 t/m 2024]
2014 – heden Dhr. R. Hoogerwerf
2015 – 2021 Dhr. S. Jovanovic
2018 – 2022 Dhr. D. Willemse
2020 – heden Dhr. A. van den Kieboom
2021 – heden Dhr. M. Hooijmeijer

2021 – heden

2022 – heden

2022 – heden

2024 – heden

2024 – heden

2024 – heden

 

Dhr. T. Makkenze

Mevr. M. Wijnbergen

Dhr. R. Versloot

Dhr. M. van der Weerd

Dhr. R. Ramnarain

Dhr. P. Baan [voorzitter van 2024 t/m heden]