jollycons-[category]/icons/svg/icon-ui-1-close Created with Sketch.

23 maart 2020

De gevolgen van het Coronavirus zijn op velerlei gebied enorm en ongekend. We zijn op weg naar een nieuwe wereld, waarvan niemand nog kan zeggen hoe die er uit gaat zien. Een toenemend saamhorigheidsgevoel tekent zich duidelijk af en dat vind ik in deze tijden een belangrijke en mooie constatering. En natuurlijk bewondering en respect voor al die mensen, die de samenleving draaiende houden.

Op dit moment is er bij het bedrijfsleven natuurlijk grote onzekerheid over de economische gevolgen. Over de te nemen maatregelen en hulp daarbij van de overheid wordt ruim gecommuniceerd. Met dank aan de Gemeente Zwijndrecht geven wij u hierbij een aantal links met informatie.

Een helder overzicht van de regelingen en maatregelen in verband met de coronacrisis vindt u hier. (update 3 april)
Voor de Kruger Corona update klik hier.


Nieuwe url’s update 6 april 

Voor zelfstandigen die financieel in de problemen geraken.
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/zelfstandig-ondernemers/
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden: https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/tijdelijke-regeling-inkomensondersteuning-bbz-voor-zzp-ers-en-kleine-ondernemers-in-de-drechtsteden

Check alle regelingen voor ondernemers:
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.mkb.nl/system/files_force/vno20847_corona_bericht_02.pdf?download=1
https://www.mkb.nl/standpunten/coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs

Voor de NOW regeling (werktijdverkorting): (update 6 april) 
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now

TOGS regeling (tegemoetkoming schade Covid-19) 4.000,-.
Aanvragen bij RVO.nl: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Overige informatie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.kvk.nl/coronaloket/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
https://www.kvk.nl/coronaloket/
https://www.mkb.nl/system/files_force/vno20847_corona_bericht_02.pdf?download=1
https://www.mkb.nl/standpunten/coronavirus

Op maandag 16 maart jl. heeft de voorzitter Gerard Vaandrager gesproken met Wethouder Tycho Jansen. Wij deelden de visie dat de aanpak van de economische gevolgen van de Coronacrisis vooral een nationale zaak is. Ministeries, brancheverenigingen, Kamer van Koophandel, VNO-NCW en MKB zijn hier druk mee bezig en in overleg. Lokaal/gemeentelijk lijken er weinig concrete punten te vinden waarop lokaal hulpbeleid gemaakt kan worden. De Gemeente Zwijndrecht heeft nauwelijks commerciële huurders van panden/accommodaties (zorg en sport natuurlijk uitgezonderd). Afgesproken is dat Wethouder Jansen en OVZ regelmatig met elkaar in verbinding blijven hierover. De situatie verandert bijna van dag tot dag.

Er is ook contact met de ondernemersverenigingen in de buurt over deze zaak om elkaar te informeren c.q. te helpen.

Mochten er onder OVZ-leden toch nog vragen zijn of suggesties voor een lokale aanpak, dan horen we die graag via secretariaat@ovzwijndrecht.nl Dan zullen wij proberen daar iets mee te doen of u in contact brengen met OVZ-leden, die hier wellicht professioneel in gespecialiseerd zijn.

Sterkte in deze moeilijke tijd.