jollycons-[category]/icons/svg/icon-ui-1-close Created with Sketch.

Op de website https://www.kvk.nl/ is voor ondernemers content te vinden over uiteenlopende onderwerpen. Als u op de homepage klikt op het kopje ‘Advies & inspiratie’ vindt u deze content onderwerp specifiek.

KVK regiodata en Toekomstverkenning
De KVK regiodata tool, die voor een ieder vrijelijk ter beschikking staat, vindt u via deze link: https://www.kvk.nl/tools-en-platformen/kvk-regiodata/.
De KVK regiodata kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in de unieke kenmerken van een gebied, bijv. eigen gemeente of regio en ook van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor bijv. (beleids)plannen, keuzes voor ontwikkelrichtingen, onderwerpen waarop kan worden samen gewerkt etc.

Onderaan de pagina van de Regiodata staat de link naar de Toekomstverkenning (of gebruik meteen deze link: https://www.kvk.nl/tools-en-platformen/kvk-toekomstverkenning/). Op deze pagina wordt toegelicht wat een toekomstverkenning precies inhoudt. .