jollycons-[category]/icons/svg/icon-ui-1-close Created with Sketch.

2 juli 2020

Met genoegen heeft de OVZ ervaren dat bij de toekomstige planontwikkeling van Zwijndrecht de Gemeente een duidelijke rol ziet weggelegd voor de inbreng van het bedrijfsleven. Het is lang geleden dat in dit soort stukken de termen bedrijfsleven en ondernemers zo vaak (constructief) genoemd zijn. Op pag. 18 lezen wij “ondernemerschap vormt een van de belangrijkste pijlers van onze gemeente”. Dus op voorhand een compliment vanuit het georganiseerde bedrijfsleven (OVZ) richting het Gemeentebestuur! Deze houding van het huidige Gemeentebestuur hebben wij al eerder ervaren en wordt hiermee bevestigd.

Lees verder in deze pdf.