jollycons-[category]/icons/svg/icon-ui-1-close Created with Sketch.

Dinsdag 5 oktober jl. is tijdens de (gezellige!) OVZ ledenbijeenkomst in het Develpaviljoen formeel het OVZ Verkiezingsmanifest overhandigd aan de aanwezige raadsleden en aan Burgemeester Van der Loo en Wethouder Jansen. Natuurlijk hebben de aanwezige leden dit document ook meegekregen.

Net als 4 jaar geleden heeft de OVZ weer een manifest opgesteld met het oog op de komende Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Dit keer een andere insteek van de inhoud. Niet alleen aangeven wat niet goed gaat en wat te duur is, maar nu ook een poging om een verandering te bereiken in de relatie tussen overheid-onderwijs-bedrijfsleven. Daarvoor is de term Nieuw Rijnlands Model overgenomen van VNO-NCW en MKB-Nederland. In feite gewoon een uitgebreidere vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Leest u maar in het document. Best een vernieuwende en voor menigeen uitdagende insteek! Maar er moet wat veranderen. De huidige bredere maatschappelijke problemen kunnen niet alleen door de overheid opgelost worden, daar is ook een bijdrage vanuit ondernemersgeest voor nodig.

Het bestuur van de OVZ en de Commissie Economische Belangen hebben hier behoorlijk wat tijd ingestoken en ook de raad van enkele andere leden en ook buitenstaanders ingewonnen.

Tijdens het Politiek Cafe op donderdag 4 november zal hierover met de fractieleiders/lijstrekkers van de politieke partijen over in discussie gegaan worden.

LEES HIER HET ovz VERKIEZINGSMANIFEST