Nieuws

Jubileum Tas – The Movie!

Door OVZ-leden, voor OVZ-leden. Gecombineerd met ons 30-jarig bestaan.

OVZ-lid BURO RUW verzorgde een sfeerverslag. Pakt u de popcorn er bij? Fijne zomer gewenst!

 

Omgevingsvisie Zwijndrecht – Reactie OVZ

2 juli 2020

Met genoegen heeft de OVZ ervaren dat bij de toekomstige planontwikkeling van Zwijndrecht de Gemeente een duidelijke rol ziet weggelegd voor de inbreng van het bedrijfsleven. Het is lang geleden dat in dit soort stukken de termen bedrijfsleven en ondernemers zo vaak (constructief) genoemd zijn. Op pag. 18 lezen wij “ondernemerschap vormt een van de belangrijkste pijlers van onze gemeente”. Dus op voorhand een compliment vanuit het georganiseerde bedrijfsleven (OVZ) richting het Gemeentebestuur! Deze houding van het huidige Gemeentebestuur hebben wij al eerder ervaren en wordt hiermee bevestigd.

Lees verder in deze pdf.

Coronavirus

23 maart 2020

De gevolgen van het Coronavirus zijn op velerlei gebied enorm en ongekend. We zijn op weg naar een nieuwe wereld, waarvan niemand nog kan zeggen hoe die er uit gaat zien. Een toenemend saamhorigheidsgevoel tekent zich duidelijk af en dat vind ik in deze tijden een belangrijke en mooie constatering. En natuurlijk bewondering en respect voor al die mensen, die de samenleving draaiende houden.

Op dit moment is er bij het bedrijfsleven natuurlijk grote onzekerheid over de economische gevolgen. Over de te nemen maatregelen en hulp daarbij van de overheid wordt ruim gecommuniceerd. Met dank aan de Gemeente Zwijndrecht geven wij u hierbij een aantal links met informatie.

Lees meer

Informatie, inspiratie en advies voor ondernemers vanuit de KvK

Op de website https://www.kvk.nl/ is voor ondernemers content te vinden over uiteenlopende onderwerpen. Als u op de homepage klikt op het kopje ‘Advies & inspiratie’ vindt u deze content onderwerp specifiek.

KVK regiodata en Toekomstverkenning
De KVK regiodata tool, die voor een ieder vrijelijk ter beschikking staat, vindt u via deze link: https://www.kvk.nl/tools-en-platformen/kvk-regiodata/.
De KVK regiodata kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in de unieke kenmerken van een gebied, bijv. eigen gemeente of regio en ook van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor bijv. (beleids)plannen, keuzes voor ontwikkelrichtingen, onderwerpen waarop kan worden samen gewerkt etc.

Onderaan de pagina van de Regiodata staat de link naar de Toekomstverkenning (of gebruik meteen deze link: https://www.kvk.nl/tools-en-platformen/kvk-toekomstverkenning/). Op deze pagina wordt toegelicht wat een toekomstverkenning precies inhoudt. .

Mooie terugblik op de eerste 12,5 jaar van de OVZ!

Erelid en oud-voorzitter Ton van Leeuwen heeft bij zijn afscheid als voorzitter bij het 12,5 jarig bestaan van de OVZ een mooi fotoverslag gemaakt. Ton van Leeuwen was vanaf de oprichting bestuurslid in totaal 13 jaar, waarvan 4 jaar als voorzitter en in 2003 benoemd tot erelid. 

Bij de laatste OVZ-bijeenkomst van februari 2020 jl. kwam een gedeelte van het fotoverslag nog voorbij en ter sprake. We willen dit fotoverslag en het verhaal van de historie van de OVZ graag met u delen.

Fotoverslag en Verhaal historie van Ton van Leeuwen

De problematiek van de ontsluiting van de bedrijventerreinen in Zwijndrecht

“Denken in termen van oplossingen en niet in termen van problemen”

2 december 2019 

Inleiding

Overhandiging voorstel verbetering ontsluiting bedrijventerreinen OVZ en BIZAl een paar jaar wordt er tussen het bedrijfsleven en de lokale politiek een discussie gevoerd over de ontsluiting (richting A16) van de bedrijventerreinen. Het bedrijfsleven (OVZ) signaleert een toenemende problematiek en doet voorstellen voor (deel)oplossingen, de politiek reageert in meerderheid hierop vooralsnog afwijzend, zonder met alternatieve oplossingen te komen. Een patstelling……

 

Lees meer