Nieuws

Persbericht

Logo GemeenteZwijndrecht

Pendelvervoer tussen station en bedrijventerreinen Groote Lindt en De Geer gestart

Maandag 1 oktober 2018 is de proef met pendelvervoer op de bedrijventerreinen Groote
Lindt en De Geer in Zwijndrecht gestart. Tot en met het einde van het jaar rijdt er van
maandag tot en met vrijdag in de spits een pendelbus rechtstreek van het station naar de
bedrijventerreinen en terug. Het pendelvervoer is collectief georganiseerd. "Pendelvervoer in
Nederland is niet uniek, maar het vervoer collectief organiseren met het bedrijfsleven wel",
zegt Ad van den Berg van Park Trust, dat de bedrijventerreinen beheert.


Wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid) overhandigde vrijdag 28 september
2018 de sleutels aan de eerste chauffeur van de pendelbus. "Alternatieve vormen van
vervoer zijn meer dan welkom", aldus Van Dongen. "We zien de parkeerdrukte op en rond de
bedrijventerreinen namelijk alleen maar toenemen."

Tot nu toe rijdt er geen openbaar vervoer langs Groote Lindt en De Geer. Veel werknemers
en/of stagiaires komen lopend of op de fiets naar hun werk, anderen maken gebruik van de
auto. Maar dat wordt straks lastiger, wanneer de onderhoudswerkzaamheden aan de A16 en
de N3 beginnen. Daardoor wordt het minder aantrekkelijk om met de auto naar de
bedrijventerreinen te gaan. "We zullen dus wel moeten kijken naar andere oplossingen",
aldus Van Dongen. "Goed om te zien dat de bedrijven, samen met gemeente en provincie,
naar oplossingen zoeken en ook daar ook serieus werk van maken. Verder is het natuurlijk
ook duurzamer om met openbaar vervoer en de pendelbus naar je werk te gaan."


De pendelbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 09.00 uur en tussen
16.00 uur en 18.00 uur. De bus heeft per rit ruimte voor acht passagiers. Aan het einde van
de pilot zal gekeken worden of regulier pendelvervoer in 2019 haalbaar is en of de proef ook
uitgebreid kan worden naar bedrijventerrein Bakestein. De pilot is een samenwerking tussen
ParkTrust, de beheerder van de bedrijventerreinen, BIZ Groote Lindt, Stichting De Geer,
Platform Samen Bereikbaar, Ondernemersvereniging Zwijndrecht, Van Gent Autoverhuur,
Ames autobedrijven en Vipre. Van den Berg: "Zonder de expertise van Samen
Bereikbaar/De Verkeersonderneming was dit niet gelukt."