Over de OVZ

OVZ staat voor Ondernemersvereniging Zwijndrecht, een vereniging die in de afgelopen jaren is uitgegroeid is tot een grote business-to-business netwerkclub in de omgeving Zwijndrecht. De OVZ telt meer dan 170 leden/ondernemers uit het groot-, midden- en klein bedrijf.

 

Welkom1Kort na de viering van het 25-jarig bestaan in 2015 zijn er bij de OVZ een flink aantal veranderingen opgetreden. Binnen het Bestuur vond een grote doorstroom van bestuursleden plaats en tevens werd besloten om het aantal bestuursleden terug te brengen tot 7 om slagvaardiger te kunnen optreden. Slagvaardig optreden is nodig, zeker in het licht van de grote veranderingen die de laatste jaren opgetreden zijn in het speelveld van overheid en bedrijfsleven. De rol van de kamer van koophandel als traditionele belangenbehartiger van het bedrijfsleven is sterk veranderd (de kamer is nu een integraal onderdeel van de overheid geworden) en de besluitvorming over economische ontwikkelingen vindt steeds meer plaats op regionaal Drechtsteden niveau.

In het nieuwe speelveld is de OVZ in Zwijndrecht de enige directe belangenbehartiger voor het bedrijfsleven geworden. Dat betekende dat de rol van de OVZ niet alleen maar die van ontmoetingsplatform tijdens leden bijeenkomsten kon blijven, maar ook die van inhoudelijke gesprekspartner voor de gemeentelijke overheid en onderwijs (triple helix!) is geworden. De OVZ neemt actief deel aan het Economisch Actieplan van de Gemeente Zwijndrecht en gaat ook een regelmatig een op een overleg met wethouder Robert Kreukniet opstarten. Jaarlijks houdt de OVZ in december een enquête onder de leden om te inventariseren welke ontwikkelingen er op economisch gebied (investeringen, winst, werkgelegenheid) bij het bedrijfsleven zijn. De resultaten worden dan tijdens de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie met de Gemeente Zwijndrecht gepresenteerd. Begin 2017 is een speciale app geïntroduceerd, waarmee direct contact met de leden over actuele ontwikkelingen gehouden kan worden.

De maandelijkse ledenbijeenkomsten blijven onverminderd een hoge prioriteit. Want dat is het platform waarop de lokale ondernemers elkaar in een ontspannen ambiance ontmoeten, maar ook de gemeentelijke bestuurders en vertegenwoordigers van het onderwijs. In 2016 is de trend ingezet om deze maandelijkse bijeenkomsten spectaculairder te maken met speciale gastsprekers of bijzondere onderwerpen/bedrijfsbezoeken. Deze trend zal in 2017 versterkt worden voortgezet.

Het in 2016 door de Gemeente Zwijndrecht ingestelde Ondernemersfonds heeft ook voor de OVZ gevolgen. Op verzoek van de Gemeente treedt de OVZ op als beheerder van het z.g. Zwijndrecht brede deel van het Ondernemersfonds. De OVZ voert deze rol uit in samenwerking met de Heerjansdamse ondernemersvereniging De Hazewinden en vertegenwoordigers van de detailhandel.

De opschaling van de bestuurlijke besluitvorming naar Drechtsteden niveau heeft ook voor het bedrijfsleven in de diverse “Drecht-steden” gevolgen. De OVZ speelt een actieve rol in het overleg met de andere lokale ondernemersverenigingen in de z.g. Federatie. De verwachting is dat in 2017 de gezamenlijke lokale ondernemersverenigingen een belangrijke stap gaan zetten om op regionaal Drechtsteden niveau in het vervolg ook met gezamenlijke standpunten te komen. Zeker op het gebied van de regionale infrastructuur (bereikbaarheid) is dat hoog nodig. Ook zal getracht worden samen met het Drechtsteden bestuur tot een aantal gezamenlijke lobbypunten te komen om als regionale overheid en bedrijfsleven samen sterker te kunnen lobbyen in Den Haag en Brussel.

De OVZ en de andere ondernemersverenigingen kijken uit naar de start van de Economic Board, die de economische ontwikkeling in het Drechtsteden gebied een extra impuls moet gaan geven. De OVZ zal daar waar mogelijk graag bijdragen aan het werk van deze Economic Board.

Wilt u een keer vrijblijvend kennismaken?

Dat kan! U kunt zich via een eenvoudige e-mail aanmelden en dan zullen we u hartelijk ontvangen. U kunt rustig een paar keer langskomen om de sfeer te proeven en te horen en te zien wat we allemaal met elkaar ondernemen in Zwijndrecht en daarbuiten. U kunt ook gerust één van de bestuursleden benaderen voor vragen. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U bent van harte welkom!