jollycons-[category]/icons/svg/icon-ui-1-close Created with Sketch.

BESTUUR

Het algemeen bestuur van de Ondernemersvereniging Zwijndrecht bestaat uit 7 leden. De primaire taak van het algemeen bestuur ishet besturen van de Ondernemersvereniging maar laat een aantal van die taken onder haar verantwoordelijkheid uitvoeren door commissies.

Er zijn drie commissies, te weten:

  • Commissie Communicatie (CC)
  • Commissie Economische Belangen (CEB)
  • Commissie Bijeenkomsten (CB)

Het bestuur vergadert tenminste 8 keer per jaar en de bestuursleden verbinden zich voor tenminste 3 jaar aan hun bestuurstaak.

 

Samenstelling Bestuur OVZ

BESTUURSLID
ROEPESH RAMNARAIN

Directeur
Clear Managed IT

Commissie Economische Belangen OVZ

ceb@ovzwijndrecht.nl

BESTUURSLID
MARC VAN DE WEERD

Eigenaar
MAX-BI

Ledenwerving en ledenbehoud OVZ
ledenwerving@ovzwijndrecht.nl

BESTUURSLID
MARIEKE WIJNBERGEN

Directeur
Schaffenburg Office Furniture

 

Bestuurslid
Theo Makkenze

Manager
Van Leeuwen Buizen

Commissie Economische Belangen OVZ

ceb@ovzwijndrecht.nl

SECRETARIAAT OVZ
ROSALIE DE PAEPE

Zelfstandig ondernemer
Virtual Assistant | Secretariaat | Events | Projectmanagement | Planner

secretariaat@ovzwijndrecht.nl

BESTUURSLID
ARJAN VAN DEN KIEBOOM

Ondernemer
Brandyourwear.com

Commissie Communicatie

cc@ovzwijndrecht.nl

BESTUURSLID
RUTGER HOOGERWERF

Directeur
BURO RUW

Bijeenkomsten OVZ
cb@ovzwijndrecht.nl

PENNINGMEESTER
Ronald Versloot

Senior Advisor
Oostkeetshaven Scheepvaart b.v.

penningmeester@ovzwijndrecht.nl

SECRETARIS
Menno Hooijmeijer

Directeur
Flexitalent
secretaris@ovzwijndrecht.nl

VOORZITTER
PIETER BAAN

Sector lead business banking
Transport & logistics | shipping | harbour
ING Regio Zuid West

voorzitter@ovzwijndrecht.nl