BESTUUR

Het algemeen bestuur van de Ondernemersvereniging Zwijndrecht bestaat uit 7 leden. De primaire taak van het algemeen bestuur ishet besturen van de Ondernemersvereniging maar laat een aantal van die taken onder haar verantwoordelijkheid uitvoeren door commissies.

Er zijn drie commissies, te weten:

  • Commissie Communicatie (CC)
  • Commissie Economische Belangen (CEB)
  • Commissie Bijeenkomsten (CB)

Het bestuur vergadert tenminste 8 keer per jaar en de bestuursleden verbinden zich voor tenminste 3 jaar aan hun bestuurstaak.

 

Samenstelling Bestuur OVZ

{{lid.functie}}
{{lid.title}}