jollycons-[category]/icons/svg/icon-ui-1-close Created with Sketch.

OVER DE OVZ

OVZ staat voor Ondernemersvereniging Zwijndrecht, een vereniging die in de afgelopen jaren is uitgegroeid is tot een grote business-to-business netwerkclub in de omgeving Zwijndrecht. In 2020 bestond de OVZ 30 jaar!

De OVZ telt meer dan 170 leden/ondernemers uit het groot-, midden- en klein bedrijf. De OVZ in Zwijndrecht de enige directe belangenbehartiger voor het bedrijfsleven geworden. Dat betekent dat de rol van de OVZ niet alleen maar die van ontmoetingsplatform tijdens ledenbijeenkomsten is, maar ook die van inhoudelijke gesprekspartner voor de gemeentelijke overheid en onderwijs (triple helix!) is geworden. De OVZ neemt actief deel aan het Economisch Actieplan van de Gemeente Zwijndrecht en heeft regelmatig overleg met wethouder Economie Tycho Jansen. Jaarlijks houdt de OVZ in december een enquête onder de leden om te inventariseren welke ontwikkelingen er op economisch gebied (investeringen, winst, werkgelegenheid) bij het bedrijfsleven zijn.

De maandelijkse ledenbijeenkomsten blijven onverminderd een hoge prioriteit. Want dat is het platform waarop de lokale ondernemers elkaar in een ontspannen ambiance ontmoeten, maar ook de gemeentelijke bestuurders en vertegenwoordigers van het onderwijs.

Het in 2016 door de Gemeente Zwijndrecht ingestelde Ondernemersfonds heeft ook voor de OVZ gevolgen. Op verzoek van de gemeente treedt de OVZ op als beheerder van het z.g. Zwijndrecht brede deel van het Ondernemersfonds. De OVZ voert deze rol uit in samenwerking met de Heerjansdamse ondernemersvereniging De Hazewinden en vertegenwoordigers van de detailhandel.

Wilt u een keer vrijblijvend kennismaken?

Dat kan! U kunt zich via een eenvoudige e-mail aanmelden en dan zullen we u hartelijk ontvangen. U kunt rustig een paar keer langskomen om de sfeer te proeven en te horen en te zien wat we allemaal met elkaar ondernemen in Zwijndrecht en daarbuiten. U kunt ook gerust één van de bestuursleden benaderen voor vragen. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een bericht naar het secretariaat.

 

U bent van harte welkom!