jollycons-[category]/icons/svg/icon-ui-1-close Created with Sketch.

In het Speerpuntenboekje Drechtsteden geven de 9 samenwerkende ondernemersverenigingen in de Drechtsteden hun gezamenlijke visie op een aantal regionale economische thema’s.

De slogan “Samen kom je verder” is een goede weergaven van de reden waarom de 9 ondernemersverenigingen in de Drechtsteden samenwerken. De politieke besluitvorming in Nederland wordt steeds verder opgeschaald van lokaal naar regionaal/provinciaal niveau. Dat betekent dat ook een aantal ondernemersbelangen op dat niveau behandeld moeten worden.

De OVZ doet natuurlijk graag mee aan deze regionale vorm van belangenbehartiging. Dit boekje geeft u als leden waar wij als OVZ ons mee bezig houden naast onze activiteiten op lokaal niveau.

Digitale link naar het Speerpuntenboekje (zie website)